Vælg en side

TIF Mail

– sikker navigation i informationsstrømmen

TIF Mail er et nyhedsbrev, der typisk sendes ud til overtandlæger, klinikchefer og souschefer i den kommunale og regionale tandpleje, samt til tandlægeskolerne m.fl.

TIF Mail udsendes 2-4 gange om ugen og omhandler:

Lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, retningslinjer mm. oplæg, udredninger, kalkuler, undersøgelser, estimater, økonomiske og administrative forespørgsler, materialer, udstyr mm., patientbehandling, sundhed generelt, personaleforhold, uddannelse, retningslinjer, normer mm., konferencer, møder, arrangementer mm., arbejdsmiljø, arbejdstilsyn, patientklager, patientforsikring, ankestyrelsen, politisk information, andre informationer/forespørgsler mm.

Nyhedsbrevet koster 1800 kr om året (samlet pris) at få ud til relevante medarbejdere organisationen.

Du får rabat på TIF Mail, hvis du abonnerer på hhv. Omsorgsogspecialtandpleje.org eller Fagligt Forum for omsorgstandpleje (Tandplejeforum.dk).

Kontant info@tifmail.dk, hvis du ønsker abonnement på TIF Mail.